Kullanım iklim şartları dar bant aralığında olan, hem sıcaklık hem nemin birlikte ve hassas bir şekilde kontrol edildiği yerlerde hassas klima cihazları kullanılır, hassas klimalar bazı yerlerde laboratuvar kliması olarak da adlandırılır. Hassas klimalar nem verme, nem alma, ısıtma, soğutma ve filtrasyon fonksiyonlarının hepsini de bünyesinde barındırır. Hassas klimalarda bu fonksiyonlardan birkaçı birden aynı anda çalışabilir. Laboratuar klimalarının hava debisi standart klimalardan daha yüksektir. Laboratuar klimalarının üflemeleri alttan yada üstten olabilir. Hassas klima kullanılacak hacimde mimari detaylar önemlidir. Hacim küçükse mutlaka çift kapı ( airlock) kullanılmalıdır. Orta ve Büyük ölçekli mahallerde Hassas klimalar homojen bir hava dağılımı için kanal bağlantılı olarak kullanılır. Hassas klimalar çoğu zaman günde 24 saat, yılda 365 gün durmaksızın çalışır.

Bilgi Almak İstiyorum