Bazı hijyenik ortamlar için (ameliyathaneler, laboratuarlar vb) iç hava kalitesi ısıtma ve soğutmadan daha önemlidir. Bu mahallerin önemine göre hava kalitesi de çok farklı hassasiyetlerde olabilir. Bu konuda değişik standartlar vardır. VDI 2083’e göre class 1 ‘den class 6 ‘ya kadar sınıflandırmalar yapılmıştır. Bu sistemde ön filtre, torba filtre ve hepa filtre ve elektrostatik filtreler seri olarak kullanılır. Bu ortamlarda sabit debi sağlamak için vav, cav gibi elemanlar kullanılır. Bu mahaller, çevrelerine göre basınçlandırılıp, hava akışının buralardan dışarıya doğru olması sağlanır.

Bilgi Almak İstiyorum