Konforlu insan yaşamı için %40–60 izafi nem koşulları ideal ortam oluşturmaktadır. Bazen bunun dışındaki ortam şartlarının bu değerlere getirilmesi gerekebilir ya da prosesin gereği olarak ortama nem vermek ya da nem almak gerekebilir. Ortamda nemi artırmak için ortama pülverize su veya buhar verilebilir. Bu da serbest olarak verilebileceği gibi havalandırma sisteminin içine nem enjekte edilebilir. Ortamdaki nemi azaltmak için havalandırma, ısıtma, soğutma işlemlerinin biri veya birkaçı birden uygulanabilir. Buna kurulan otomasyon karar verir.

Bilgi Almak İstiyorum