Panoların aşırı yükten dolayı ısınmaları nedeniyle imalatçısının öngördüğü şartlara soğutulmaları gerekir. Bu amaçla panoların kapağına monte edilen pano klimaları kullanılabileceği gibi, çok sayıda panonun bulunduğu bir yerden söz ediliyorsa bu durumda ortamı soğutmak ve bu soğukluğun panoların fanları marifetiyle pano içinde sirkülasyonu gerekir. Bilhassa çelik endüstrisi, telekomünikasyon sektörü gibi bazı işletmelerde yaz ve kış soğutmaya ihtiyaç görülür. Panoların aşırı yükten dolayı ısınmaları nedeniyle imalatçısının öngördüğü şartlara soğutulmaları gerekir. Bilhassa çelik endüstrisi, telekomünikasyon sektörü gibi bazı işletmelerde yaz ve kış soğutmaya ihtiyaç görülür. Pano klimalarının pano boyutlarına uyacak şekilde yatay ve dikey modelleri, harici modelleri, bulunmaktadır. İşletmede chiller varsa hazır soğuk suyu kullanan pano klimaları da mevcuttur.

Bilgi Almak İstiyorum