Toz toplama sistemleri ortamı temiz tutmak, çevreyi kirletmemek ve ürün geri kazanmak amaçları ile tesis edilir. Toz toplama sistemlerinde yüksek basınçlı ve seyrek kanatlı fanlar kullanılır. Toz toplama sistemi içeriden veya makinelerden aldığı kirli, partiküllü havayı dışarı serbest olarak da atabilir, siklon haznesinde de biriktirebilir. Bazı toz toplama sitemlerinde siklon yerine sulu filtre kullanılarak havanın içindeki partiküllere çökeltme işlemi uygulanır. Toz toplama sistemleri insana ve çevreye saygının bir gereğidir.

Bilgi Almak İstiyorum