VRV sistemler diğer deyişle VRF sistemler geçtiğimiz yüzyılın sonlarında Japonya’dan başlayıp dünyaya yayılan bir teknolojidir. VRV sistemin dilimizdeki karşılığı değişken gaz debili sistemdir. VRF sistem split klimanın gelişmiş versiyonudur. VRF sistemde her iç ünite için bir dış üniteye gerek kalmaz. Binayı bir sürü dış ünite görüntüsünden kurtarır. VRF sistemde dış üniteler mahalden çok daha uzak mesafelere taşınabilir. VRF sistemler inverter teknolojisini kullandığı için enerjiden tasarruf, dekorasyonda kolaylık sağlar. Her iç ünite farklı modelde ve farklı kapasitelerde olabilir. Sürekli kullanılmayan veya yükü değişen mahaller nedeniyle sistemde önemli oranda diversite kullanılabilir. VRF sistemlerin maliyetleri split klimaya göre daha yüksektir. VRF sistemlerde müşterek kullanımda, her kullanıcının çektiği enerji opsiyonel olarak pay ölçer ile tespit edilebilir. Bina otomasyon sistemine Mod-Bus, KNX vb değişik otomasyon dilleri ile bağlanabilmektedir. VRF sistemlerin bir ünite ısıtma yaparken diğeri soğutma yapabilen üç borulu Heat Recovery serileri de bulunmaktadır. VRF Klimada Ekvatoral iklim kuşağı için tropikal seriler de mevcuttur. VRF sistemlerde kontrol panelinden her ünitenin fonksiyonu kontrol ve kumanda edilebilmektedir. Sistemde merkezi kumanda kullanarak tüm sistem tek merkezden kontrol edilebilir. VRF klima sistemlerinde günümüzde su soğutmalı modeller de kullanılmaktadır. Su soğutmalı modellerde sistem Soğutma kulesi ve kalorifer kazanı ile entegre çalışmaktadır. Artık VRF sistemlerde %100 taze hava ile çalışan kanallı model iç üniteler kullanılabilmektedir. Kanallı olmayan bazı modellere de taze hava girişi mümkündür. VRF dış üniteler Klima Santralleri ile DX olarak çalıştırılabilmekte, tek bir noktadan otomasyon ile birlikte kontrol ve kumanda edilebilmektedir. Artık uzaktan erişimli tam otomasyonlu sistemler tercih edilmektedir. Isı geri kazanım cihazları da VRF Sisteme bağlanabilmektedir. Amerika'da kanallı klima sistemleri, Avrupa'da Fan-coil sistemleri, Japonya'da VRF klima sistemleri ön plana çıkmıştır. Heat pump teknolojisindeki yenilikler ile sistem eskisine göre daha efektif hale gelmektedir. Defrost tamamen ortadan kalkmasa da yeni cihazlar daha az defrosta girmektedir. Yeni model dört yöne üflemeli kaset tavan tipi iç üniteler özel kanat yapısı ile kullanıcıyı rahatsız etmemek için yazın tamamen tavana paralel üfleme yapmaktadır. Kaset tavan tipi iç ünitelere bir miktar taze hava eklemek mümkündür.

Bilgi Almak İstiyorum