Yangın Tesisatı; oluşabilecek bir yangında itfaiye müdahale edinceye kadar yangını kontrol altında tutmak, kişilerin ortamdan güvenli bir şekilde tahliyesini sağlamak, yangın sırasında itfaiye söndürme personeline destek sağlamak amacı ile tesis edilir. Binalarda özelliklerine ve bina faaliyet durumuna göre Tehlike Sınıflandırması yapılır. Yangın tesisatında bina içinde genellikle dişli, bina dışında ve 2"den itibaren kaynaklı yada yivli, kaplinli yangın borusu kullanılır. Yivli kaplinli boru sistemi maliyetli olmakla birlikte bazı yerlerde temiz ve güvenli olduğu için tercih edilir. Sigorta şirketleri yangın tesisatı konusunda artık daha titiz davranmaktadır. Bazı projelerde yangın ekipmanları UL/FM onaylı, NFPA uyumlu olarak istenmektedir. 60m'yi geçen cephelerde itfaiye bağlantı vanası kullanılır.

 • Sulu tip Yangın söndürme sistemleri
  • Sprinkler Sistemi / Yağmurlama Sistemi; Yangını söndürmek, soğutmayı sağlamak, itfaiye gelene kadar yangını kontrol altında tutmak için kurulan, dizayn sıcaklığına ulaştığında su püskürtmesi yapan genelde bina içi otomatik söndürme sistemleridir. Yapı yüksekliği 30,5 m.'yi geçen konut harici binalarda, Yapı yüksekliği 51,5 m'yi geçen tüm binalarda, 600 m2'den büyük kapalı otoparklarda, 2000 m2'den büyük toplu kullanım alanlarında, yatak sayısı 200'den fazla olan otel vb yapılarda kullanılması zorunludur. Alan büyüdükçe zonlara ayrılmalıdır. Kullanılan vanalar izleme anahtarlı olup, otomasyona bağlanabilir. Sprinkler tesisatında Islak Alarm Vanası, İzleme anahtarlı kelebek vana, test drenaj vanası, flow switch bulunur.
  • Yangın dolabı; 20m, 25m veya 30m hortumlu, tüplü veya tüpsüz, sıva altı veya sıva üstü, bez yada kauçuk hortumlu genelde bina içi manuel yangın söndürme elemanlarıdır. 1 adet dolap için 100 lt/dk debi hesaplanır. Yangın dolaplarının köpülü tipleri de vardır.
  • Yangın Hidrantı; Bina dışı manuel yangın söndürme elemanıdır. Yanında hortumlu (sahra tipi) hidrant dolabı ile birlikte kullanılır. Hidrantlar arasında genelde füzyon kaynaklı HDPE boru tesis edilir. Sahada borular 80-100 cm derine gömülür. Yangın tehlike sınıfına göre min. 1900 lt/dk debi esas alınır. Hidrantlar arası mesafe yangın tehlike sınıfına göre 50-150 m olabilir. Hidrantların yer üstü ve yar altı tipleri ve değişik boyları bulunur.
  • Yangın pompası; 1 adet elektrikli, 1 adet Dizel, 1 adet Jokey 'den oluşan pompa seti kullanılır. Eğer binada bir adet pompayı çalıştıracak güçte jeneratör varsa dizel pompa yerine elektrikli pompa kullanılabilir. Yangın Hidrofor setinin otomasyonlu panosu olur. Haftada bir defa sistem kendini test etmelidir. Sistemde pompaya 1 saat kesintisiz su verecek kapasitede su deposu bulunur. Büyük su depoları inşai olarak tercih edilir.
 • Köpüklü, Gazlı Yangın söndürme sistemleri; Suyun söndürme kabiliyetinin yetersiz kaldığı, su ile reaksiyona girebilecek maddelerin bulunduğu yada su kullanılmaması gereken yerlerde bu tip söndürme sistemleri tercih edilir.
 • Davlumbaz söndürme sistemleri; Mutfaklarda kullanılır. Davlumbazların içinde ergir telli sprink bulunur, bu nozullar bakır boru ile CO2 tüpüne bağlanır.
 • Merdiven basınçlandırma; Merdiven kovası insan kaçışı için basınçlandırılır. Projede yangın kapıları da bulunmalıdır.
 • Kapalı Otopark Havalandırması; Toplam alanı 2000 m2'den büyük olan kapalı otoparklarda Mekanik Havalandırma zorunludur. Saatte 10 değişim ile duman tahliye sistemi kurulur. Hem yerden hem yukarıdan emiş yapılır.
 • Jet fanlar; Kapalı otoparklarda kanallı duman tahliye sistemine alternatif olarak jet fanlar da kullanılabilir. Bunların radyal ve aksiyal tipleri vardır. Normal zamanda düşük devir ile havalandırmada kullanılır, Yangın durumunda yüksek devirde çalışır.

Bilgi Almak İstiyorum